Thavorn_Beach_Village_Wedding

รูปแบบงานแต่งงานในภูเก็ตที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้อยู่อาศัยมาจากหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย, จีน, มาเลเซีย หรือ ชาวตะวันตกที่เข้ามาลงทุนทำธุรกิจ ทำให้รูปแบบขนบธรรมเนียมต่างๆ จะเป็นการการผสมผสานของหลายชนชาติ ซึ่งการจัดงานแต่งงานในภูเก็ตนั้น ก็มีรูปแบบพิธีหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันไป โดยรูปแบบการจัดที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันสำหรับงานแต่งงานในภูเก็ต จะมีอะไรกันบ้าง…ไปติดตามกันเลย การแต่งงานบาบ๋าภูเก็ต (Baba Wedding) เป็นพิธีแต่งงานโบราณแบบดั้งเดิมของภูเก็ต โดยเป็นการผสมผสานประเพณีแบบจีน รูปแบบก็จะไม่แตกต่างกับแบบไทยมากนัก คือ มีการทำพิธีให้ช่วงเช้า และช่วงเย็นจะเป็นงานเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งจุดประสงค์ของการทำพิธี คือ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าสาวและครอบครัว ให้มีความมั่นใจในตัวเจ้าบ่าว โดยการเชิญญาติผู้ใหญ่ทั้ง 2 ฝ่าย มาจิบน้ำชาร่วมอวยพร  และ พิธี “เวียนสาดเวียนหมอน” คือ พิธีส่งตัวบ่าวสาวเข้าห้องนอน โดยมี “แม่สื่อ”…

456